Tag: historyofsilk

  • History of Silk

    ประวัติความเป็นมาของผ้าไหมโดยย่อ ผ้าไหม มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ย้อนกลับไปเมื่อ 5,000 ปี ในยุคสมัยของจักรพรรดิเหลือง เมื่อพระอัครมเหสี ซี่หลิงชื่อ Xi Ling Shi ของพระองค์ ได้พบตัวดักแด้ไหมใกล้ใบชาของพระนาง จากนั่น พระนางเป็นผู้คิดค้นการเลี้ยงใหม พร้อมด้วยผ้าไหม และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  พระนางได้รับฉายาว่า เป็นเทพธิดาแห่งผ้าไหม ขั้นตอนการผลิตผ้าไหมในยุคนั้น ยังคงปกปิดเป็นความลับ ห้ามผู้ใดนำวิธีการผลิตผ้าไหมไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด ถ้าผู้ใดไม่ปฎิบัติตาม อาจมีโทษถึงประหารชีวิตเลยทีเดียว จากนั้นไม่นาน ผ้าไหม ก็ได้ชื่อว่าเป็นสินค้าหรูหรา ราคาแพง ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผ้าที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล เบาสบาย และให้ความเงางามตามธรรมชาติ    เส้นทางสายไหม  เส้นทางการค้า ที่เชื่อมโยงคนเอเชีย และคนตะวันตกเข้าด้วยกัน นี่คือเส้นทางการค้าที่สำคัญที่ได้นำผ้าไหมจากจีน ให้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก นอกจากผ้าไหมแล้ว เส้นทางการค้าเส้นนี้ ก็ยังเป็นเส้นทางการค้าที่คนทั้งสองทวีปยังได้แลกเปลี่ยนสินค้าชนิดอื่นๆ รวมถึงด้านวัฒนธรรมอีกด้วย   ในสมัยจักรวรรดิโรมัน ผ้าไหมกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและสถานะของผู้ครอบครอง ความต้องการผ้าไหมในโลกตะวันตก ได้นำไปสู่การทำการค้าขายที่ร่ำรวยระหว่าง จักรวรรดิโรมันและกับจีน ในเวลาต่อมา ความรู้และวิธีการผลิตผ้าไหม ได้แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคของจีน รวมถึงประเทศใกล้เคียง อย่างเช่น อินเดีย,…

    Continue Reading