About Us

Silk’n Linen by Sudy เกิดจากความรักที่เรามีต่อผ้าไหม และผ้าลินินเป็นการส่วนตัว ผ้าสองชนิดนี้ เป็นผ้าที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะผ้าไหม เราจะมีความผูกพันกับผ้าชนิดนี้เป็นพิเศษ ด้วยความที่เกิดมาในแวดล้อมที่คนในชุมชนทอผ้าไหม และจังหวัดที่เราอยู่ก็มีชื่อเสียงในเรื่องผ้าไหมเช่นกัน มันเลยทำให้เราได้ซึมซับกับผ้าชนิดนี้เป็นพิเศษ 

เราอยากทำให้ผ้าที่เรารัก ได้มีโอกาสนำมาใส่ได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ไม่ใช้แค่เฉพาะช่วงโอกาสพิเศษ หรือพิธีสำคัญเท่านั้น  เราจึงเน้นการใช้ผ้าไหมสีพื้น นำมาออกแบบและตัดเย็บ ให้เหมาะสมกับการส่วมใสในชีวิตประจำวันมากได้มากขึ้น จึงเกิดเป็นแบรนด์เล็กๆชื่อ  Silk’n Linenby sudy แบรนด์นี้ขึ้นมา 

หลักการของ Silk and Linen by Sudy

  • เป็นเสื้อผ้าที่นำผ้าไหม มาออกแบบให้สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ในสไตล์คลาสสิก เรียบง่าย ใส่ได้ตลอดกาล
  • เสื้อผ้า Silk’n Linen by Sudy เราใช้ผ้าไหมของสุรินทร์ และใช้ช่างตัดเย็บ
  • ต้องสามารถ มิกซ์แอนด์แมท กับเสื้อผ้าตัวโปรดอื่นๆที่มีได้ ได้
  • สนับสนุนชุมชน เราใช้ผ้าของท้องถิ่น และช่างตัดเย็บในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์มากกว่า20 ปี
  • silk and linen ตระหนักถึงปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากเสื้อผ้าในภาคอุตสหกรรม fast fashion แบรนด์ของเราสนับสนุนการใช้เสื้อผ้าที่มีความคงทน ใช้ได้บ่อยในทุกโอกาส เพื่อลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มไ